KHOÁ HỌC

Phụ đạo Tiếng Anh, Toán, Khoa học bằng Tiếng Anh theo Chương trình Singapore-Cambridge sử dụng giáo trình tuyển chọn của Bộ giáo dục Singapore

 Luyện Cambridge Primary Checkpoints, thi vào hệ song bằng lớp 6, luyện Lower Secondary Checkpoints, IGCSE, A Level và IB.

 Luyện thi đầu ra bậc Tiểu học và Trung học theo hệ Singapore như iPLSE, IGCSE/O Level, A Level, luyện thi vào các trường phổ thông công lập Singapore (Sec 1, Sec 2 và Sec 3).

Luyện thi học bổng A Star, học bổng ASEAN, luyện thi vào các trường Đại học và Cao đẳng hàng đầu như NUS, Nanyang Technology University và các trường Cao đẳng Polytechnic.

Đăng ký kiểm tra trình độ

MIỄN PHÍ